Plan lekcji klasy 2 gm

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 peie-1/2 VZ S_W1   twikm-1/2 ZC S_W4
twikm-2/2 NV S_P1
peie-2/2 VZ S_W1  
2 8:00- 8:45 peie-1/2 VZ S_W1 j.rosyjski-j1 #328 S_23 twikm-1/2 ZC S_W4
twikm-2/2 NV S_P1
peie-2/2 VZ S_W2 j.niemiecki-j2 M_ S_W7
3 8:50- 9:35 peie-1/2 VZ S_W1 r_fizyka PS S_18 godz.wy JB S_12 peie-2/2 VZ S_W1 uism MW S_5
4 9:45-10:30 peie-1/2 VZ S_W1 r_fizyka PS S_18 wf-wf JB L3 peie-2/2 VZ S_W1 mat Za S_10
5 10:35-11:20 ouism MW S_5 j.polsk AB S_22 j.polsk AB S_22 wf-wf JB L1 pih DL O1
6 11:40-12:25 mat Za S_10 j.angielski _M S_2 r_matematyka Za S_10 infor EP S_7b twikm-1/2 ZC S_W4
twikm-2/2 NV S_W1
7 12:30-13:15 eiem JG S_17 tikm AG S_21 wos KZ S_29 wf-wf JB S_2 upih DL O1
8 13:20-14:05 eiem JG S_17 j.polsk AB S_22 j.angielski _M S_2 przedsięb. KZ S_29 tikm AG S_21
9 14:15-15:00 peie-2/2 JG S_17 peie-1/2 JG S_17 rel-rel MP S_2   rel-rel MP S_10

Dzisiaj mamy 23.11.2017 - jest 02:30

Powrot